zarybni.sk - táto stránka slúži pre rybárov, chovateľov rýb a užívateľov rybárskych revírov
zarybni.sk

PrihlásenieIchtyologický prieskum na rieke VarínkaIchtyologický prieskum na rieke Varínka.pdf


Fotografie z ichtyologického prieskumu